จำนวนการเข้าชมทั้งหมด : 1853

About Us

       การแต่งงาน คือ การที่คนสองคนที่รักกัน ตัดสินใจใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันไปตลอดชีวิต จะยินดีร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน ทั้งในยามเจ็บไข้ได้ป่วยและยามมีสุขภาพดี ทั้งในยามขัดสนและยามมั่งมีศรีสุข เขาสองคนจะไม่ทอดทิ้งกัน จะรักและซื่อสัตย์ต่อกัน โดยไม่มีชายอื่นหรือหญิงอื่นอีกแล้ว การแต่งงาน ทำให้คนสองคนกลายเป็นคนเดียวกัน และเป็นการหล่อหลอมดวงใจสองดวงให้เป็นดวงเดียวกันตลอดไปและตลอดกาลจ้า